sano
21 ביולי 2016

תביעה ייצוגית נגד חברת סנו

משרדנו הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת סנו, בגין הטעיה, החברה סימנה את שקיות הסנדוויץ’ סנו סושי, ככאלה הנושאות תו תקן מכון התקנים, אך תו תקן שכזה מעולם לא ניתן לה ע”י המכון.