רענן בשן ושות', משרד עורכי דין - תביעה ייצוגית

הצלחת משרדנו בתחום התובענות הייצוגיות נובעת מבחירת תביעות ייצוגיות איכותיות וראויות בלבד, וניהולן במקצוענות עד סוף ההליך.

משרדנו דוגל בהגשת תביעות ייצוגיות איכותיות וראויות בלבד, על כן רק מקצת מהמקרים שמביאים תובעים ייצוגיים למשרדנו, מתגבשים בסופו של יום לבקשה לאישור תובענה ייצוגית שתוגש על ידינו, השאר נדחים על ידינו, אף שבאופן עקרוני ייתכן כי ניתן להגישן ואף אולי להשיג תועלת כלשהי בהגשתן, עם זאת, משרדנו מעדיף להשקיע את כל המשאבים הדרושים בניהול התביעות שסווגו על ידינו כאיכותיות וראויות בלבד ו"להילחם" בהן, עד לסיום ההליך, בבחירה בין "כמות" ל-"איכות", בחרנו באיכות.

למידע נוסף לחצו כאן
"קיצורי דרך" ו-"פשרות שאינן משיגות פיצוי משמעותי לקבוצה בשמה הוגשה התובענה", אינם חלק מעיסוקינו, ולשמחתנו רוב מייצגי הנתבעות, כבר יודעים, שאין טעם לפנות למשרדנו בבקשה להסתלק מתביעה שהגשנו, או להציע הצעות שונות ומשונות שאינן מיטיבות עם חברי הקבוצה המיוצגת.הסינון הקפדני במשרדנו, (לרוב מתבצע על ידי מספר עורכי דין בישיבת "סיעור מוחות") תהליך זה מבטיח הגשת בקשות ראויות, אשר משרדנו ערוך לנהל אותן עד תום התהליך (בממוצע כ- 4 שנים), תוך השגת פיצוי מקסימאלי לקבוצה המיוצגת.
לאחר שמתקבלת ההחלטה להגיש את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, תחקירן במשרדינו מתחיל באיסוף הראיות הדרושות להוכחת התיק, ולאחר מכן עורכי הדין במשרדנו מנסחים את הבקשה לאישור והתובענה הייצוגית, התובענה הייצוגיות עצמה, תצהירים, וכרך נספחים המכיל את כל הראיות שנאספו.

אורכו של תהליך זה הינו כחודשיים עד שלושה, אשר במהלכו, מספר עורכי דין שוקדים על המלאכה תוך שיתוף פעולה ביניהם.
לאחר הגשת הבקשה לייצוגית, ממשיך התחקירן לאסוף ראיות בתיק, ולתעד שינויי התנהגות של החברה הנתבעת, באופן שיאפשר להציג לבית משפט "תמונת לפני" ו"תמונת אחרי" ההגשה.

לעיתים רבות, שינוי התנהגות על ידי החברה הנתבעת לאחר הגשת הייצוגית, מביא לכך שהבקשה כבר משיגה חלק ממטרותיה, ובכך מצמצמת את גדר המחלוקת בין הצדדים.
מטרות אלו, אשר הושגו בעקבות הגשת הבקשה לייצוגיות, נזקפות לטובת הבקשה לייצוגית, כך שבית המשפט מכיר בתועלת שהשיגה התביעה הייצוגית, עוד בטרם החל לדון בה.

הלכות שנקבעו בתיקים שניהלנו

כתבות שפורסמו על ייצוגיות שהגשנו

כלי אפקטיבי - בעבודה נכונה, משיג תוצאות משמעותיות!

באמצעות תובענות ייצוגיות ראויות, ניתן לעשות שינוי משמעותי בעולם בו אנו חיים, הרגולטור אינו מסוגל לטפל בכל העוולות ובכל אותן דרכים יצירתיות שמוצאות חברות רבות במהלך התנהלותן מול לקוחותיהן, בנוסף, תובענות ייצוגיות רבות שמשרדנו הגיש, הצליחו לייצר תרומות כספיות משמעותיות לעמותות הדואגות לשפר את העולם בו אנו חיים.

מדגם מהצלחותינו בתחום הייצוגיות

הוט המתנה
9 באוקטובר 2018

ייצוגית נגד הוט – בגין אי קבלת מענה לתקלות ו/או שירותים ו/או קבלת מענה באיחור

באמצעות משרדנו הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברת הוט – בגין אי קבלת מענה לתקלות ו/או שירותים ו/או קבלת מענה באיחור (מהמתחייב על פי הדין ו/או הסכמי ההתקשרות בין הצדדים) בין היתר בכל הנוגע לתיקון תקלות ו/או בגין אי ניתוק השירות ו/או בגין אי מתן שירותים אחרים. במסגרת ניהול התיק, הושגה פשרה בין הצדדים […]

הוט המתנה
1 בפברואר 2018

ייצוגית נגד הוט – בגין זמני המתנה ממושכים במוקד הטלפוני וצמצום שעות הפעלת מוקדי השירות.

משרדנו הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד הוט בגין חריגה מזמני המתנה המותרים עפ”י דין ועפ”י הרישיון שניתן לה על ידי משרד התקשורת.

הבקשה לייצוגית התבררה בפני כב’ השופטת אסתר שטמר מבית המשפט המחוזי מרכז, ואושרה.

התביעה עצמה, מתבררת בימים אלו.

שירות פלוס
20 בדצמבר 2017

ייצוגית נגד שירות פלוס – ביטוח למוצרי חשמל ביתיים

באמצעות משרדנו הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת שירות פלוס, המספקת שירות תיקונים במסגרת “ביטוח” למכשירי חשמל. החברה התקשרה עם לקוחותיה בעסקאות ארוכות טווח הכוללות שירות תיקונים לרבות חלפים, אך במהלך תקופת ההתקשרות התנערה מחובתה לספק חלפים, ודרשה תשלום נוסף בגינם. הבקשה לייצוגית אושרה על ידי כב’ השופטת בלטמן קדראי מבית המשפט המחוזי מרכז, ובשלב זה, מתבררת התביעה הייצוגית לגופה.

בזזק ספאם

ייצוגית נגד בזק – הודעות פרסומת הנשלחות כמסרונים, למתקשרים למוקד שירות הלקוחות 199

משרדנו הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד בזק על כך שבזק נוהגת לשלוח הודעות SMS זהות לכלל לקוחותיה המתקשרים למוקד השירות של החברה (199), בהודעה, היא מפרסמת עצמה, ומפנה את הלקוחות באמצעות קישור לאתר האינטרנט שלה, שם יכולים הלקוחות לקבל שירות ואף לבצע רכישות. התביעה הוגשה בגין המטרד, וגם בהתאם ל”חוק הספאם”, הבקשה לייצוגית אושרה על ידי כב’ השופטת שושנה אלמגור מבית המשפט המחוזי תל אביב, וכעת מתבררת התובענה עצמה.

אבטחה במסעדות

ייצוגית נגד מסעדת “Frame”

משרדנו הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מסעדת פריים, בטענה שהמסעדה גובה כתשלום חובה את דמי האבטחה, ולא מציינת בשום מקום שמדובר בתשלום רשות. בבירור הבקשה, התברר שעניין נבע מהחלפת מערכות המחשוב של המסעדה, וכי העוולה התרחשה למשך מספר חודשים בודדים, בעקבות הבקשה העניין תוקן והציבור פוצה.

משרד התחבורה

ייצוגית נגד משרד הרישוי – אגרת כפל רישיון רכב בניגוד לדין

משרדנו הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד משרד התחבורה (משרד הרישוי) בגין גביית עמלת כפל רישיון רכב, בכל מקרה של שינוי ברכב, המצריך רישום, משרד הרישוי (ככל רשות) רשאי להודיע בתוך 90 יום על חדילה, אך בפועל הוכחנו באמצעות דוגמאות נוספות רבות, לאחר מועד החדילה, שהרשות לא חדלה בפועל מהגביה האסורה. הרשות ביקשה מבית המשפט להאריך לה את המועד הקובע לחדילה, אנחנו התנגדנו לבקשה, ובית המשפט דחה את הבקשה של משרד הרישוי. ביום 2.5.18 ניתן פסק דין המאשר את הסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים, לפיו יחזיר משרד התחבורה למעלה מ-12 מיליון ש”ח אישית לכל הנהגים שחוייבו ביתר.

משרד התחבורה רשיון נהיגה

ייצוגית נגד משרד הרישוי – אגרת כפל רישיון נהיגה – שלא כדין

משרדנו הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד משרד התחבורה (משרד הרישוי) בגין גביית אגרת כפל רישיון נהיגה בעת הוספת דרגת רישיון, משרד התחבורה הגיש הודעת חדילה, ובחר לנצל את זכותו (בחוק תובענות ייצוגיות) להשאיר את הכספים שנגבו ביתר בכיסו. הרשות הודתה בגביית יתר של 2 מיליון ש”ח

call-center-2833793_1920

ייצוגית נגד משרד הרישוי – עמלת פקיד בניגוד לדין

באמצעות משרדנו הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד משרד התחבורה (משרד הרישוי) בגין גביית עמלת פקיד בעת הוצאת רישיון נהיגה (שהיה כרוך במבחנים) ובגין גביית עמלת פקיד בעת חידוש רישיון נהיגה (שהיה כרוך במבחנים).
משרד התחבורה הודיע כי אכן מדובר בגביית יתר, וכי חדל מהגבייה. למרות זאת, הוכח באמצעות דוגמאות נוספות רבות, כי גם לאחר מועד הודעת החדילה, הרשות לא חדלה מהגבייה האסורה בכלל המקרים, אלא רק במקרים של הוצאת רישיון חדש. בקשת משרד הרישוי להארכת המועד על מנת שיוכל למסור הודעת חדילה גם לגבי יתר המקרים-נדחתה ע”י בית המשפט, ולפיכך, משרד התחבורה נאלץ להשיב לנהגים את הסכומים שגבה מהם שלא כדין, בסך של כ-5 מיליון ש”ח.

ניוד

סלקום ניוד – חיוב בטרם הניוד בפועל

משרדנו הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת סלקום בגין חיובים בטרם הושלם תהליך הניוד – לאחר ניהול הליך מלא, לרבות דיוני הוכחות, הבקשה לאישור התובענה אושרה ע”י כב’ יצחק ענבר מבית המשפט המחוזי תל אביב, לאחר אישור הבקשה, מנהלים הצדדים מגעים להסדר פשרה.

two-3109835_1920
8 באפריל 2017

יד 2 – גביה בזמן הקמת הקשר

משרדנו הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת יד 2 (קורל תל) בגין הטעיה, כיוון שפרסמה באתר האינטרנט שלה מספרי טלפון שנחזו להיות מספרים סלולארים רגילים של מפרסמי מודעות, אך למעשה היו מספרים וירטואליים אשר החיוג אליהם עלה למתקשר יותר מאשר אילו היה מתקשר למספר רגיל. לאחר ניהול הליך מלא, לרבות דיוני הוכחות, וערעור שהגישה יד 2 לבית המשפט העליון (שנדחה), הבקשה לאישור התובענה אושרה, לאחר מכן נחתם הסכם פשרה, לפיו הושג לציבור פיצוי כספי.

בזק ונטוויזן

בזק ונטוויז’ן – דמי אחזקת קו אינטרנט נטו

משרדנו הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברות : בזק, ונטוויז’ן – בית המשפט הכיר בחשיבות הבקשה, אך כיוון שמרגע הגשת הבקשה ועד למועד הדיון בבקשה, עבר זמן רב שבמהלכו הרגולטור שינה את החוקים החלים בעניין שנתבע, התייתר הצורך בלדון בתביעה, ולכן המליץ בית המשפט שהתביעה תימחק אך החברות ישלמו גמול מיוחד לתובע הייצוגי בסך 38 אלף ש”ח, וכן שכר טרחת עורך דין בסך 102 אלף ש”ח.

כביש 6

כביש 6 – חיובים כפולים

משרדנו הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת דרך ארץ הייוייז – (כביש 6) בגין חיובים כפולים בעבור אותה נסיעה – לאחר ניהול הליך מלא, לרבות דיוני הוכחות, הבקשה לאישור התובענה אושרה ע”י כב’ השופטת אסתר שטמר מבית המשפט המחוזי מרכז, לאחר אישור הבקשה נחתם בין הצדדים הסכם פשרה, לפיו הציבור יפוצה בסכום כולל של כ-7 מיליון ש”ח, (כ-4 מיליון נתרם לעמותות, ולגבי כ-3 מיליון ש”ח נוספים הנתבעת חדלה מגבייה) בנסיבות המיוחדות של תיק זה, לא ניתן היה להשיב את הכספים ללקוחות הספציפיים שנפגעו, (רובם חב’ ליסינג והשכרה) לכן הוחלט על תרומת הכסף לעמותות בנוסף שילמה הנתבעת, גמול לשני התובעים הייצוגיים תובעים הייצוגיים ושכר טרחת עורך דין.

משטרה
5 בספטמבר 2016

ייצוגית נגד משטרת ישראל – תקלה בתוכנת הדו”חות

משרדנו הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד משטרת ישראל, בעקבות תקלה בתוכנת דוחות התעבורה, תקלה שגרמה למקבלי הדוחות במקרים רבים לשלם כפל קנס, במקום את הקנס המקורי, הבקשה לאישור הייצוגית אושרה על ידי בית המשפט, והסכום שנגבה ביתר הושב לציבור הנהגים באופן פרטני.

sano
21 ביולי 2016

תביעה ייצוגית נגד חברת סנו

משרדנו הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת סנו, בגין הטעיה, החברה סימנה את שקיות הסנדוויץ’ סנו סושי, ככאלה הנושאות תו תקן מכון התקנים, אך תו תקן שכזה מעולם לא ניתן לה ע”י המכון.

ניוד
5 באפריל 2016

פרטנר ניוד – חיוב בטרם הניוד בפועל

באמצעות משרדנו הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת פרטנר (אורנג’) בגין גביית תשלומים מלקוחות מתניידים, בטרם הושלם תהליך הניוד. לאחר ניהול הליך מלא, לרבות דיוני הוכחות ומינוי מומחה, הבקשה לאישור התובענה אושרה ע”י כב’ יצחק ענבר מבית המשפט המחוזי תל אביב. בהמשך, ניתן פסק דין, שעל פיו אושר הסדר פשרה לפיו פרטנר תפצה את לקוחותיה בסכום כולל של כ-6 מיליון ש”ח, באמצעות משלוח המחאות בדואר רשום.

הטעיה במבצעים
1 במרץ 2016

ערוץ הקניות – מבצעים

משרדנו הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת כ.י.ד ערוץ הקניות, בטענה שהערוץ נוקט בשיטת מכירה אסורה, לפיה הוא מציג מוצרים בהנחה ממחיר אמיתי, אך בפועל מדובר בהנחה ממחיר שאינו המחיר הרגיל של המוצר, בתביעה נטען כי בשל כך, גורם ללקוחותיו לקנות מוצרים כאשר הם הוטעו לחשוב כי קיבלו הנחה מהמחיר האמיתי, (המחיר בו המוצרים נמכרים כאשר הם לא במבצע), הבקשה לאישור התובענה הייצוגית אושרה על ידי כב’ השופטת אביגיל כהן, מבית המשפט המחוזי תל אביב, לאחר גישור ממושך, הוגש הסדר פשרה לבית המשפט, ההסדר אושר על ידי כבוד השופטת חנה פלינר, וקיבל תוקף של פסק דין, ההחזר הכספי לציבור – 4,500,000 ש”ח.

8 בפברואר 2016

תביעה ייצוגית דיני עבודה בורגראנץ’ אי תשלום “דמי חגים” ו- “פנסיה”

משרדנו הגיש בקשה לאישור נגד חברת אורגד (בורגראנץ’) בבית הדין האזורי לעבודה בטענה שהחברה לא שילמה לעובדיה באופן שיטתי “דמי חגים” ו”פנסיה” הבקשה אושרה בחלקה, על החלק שלא אושר הוגש על ידינו ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, ועל החלק שאושר, הגישה בורגראנץ’ ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, בית הדין הארצי דן בערעורים, והציע פשרה שמיטיבה עם עובדי בורגראנץ’, והחזיר את התיק לבית הדין האזורי לעבודה לצורך המשך ההליך הדרוש להשגת הפיצוי לחברי הקבוצה.