ניוד
5 באפריל 2016

פרטנר ניוד – חיוב בטרם הניוד בפועל

משרדנו הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת פרטנר (אורנג’) בגין חיובים בטרם הושלם תהליך הניוד – לאחר ניהול הליך מלא, לרבות דיוני הוכחות, ומינוי מומחה, הבקשה לאישור התובענה אושרה ע”י כב’ יצחק ענבר מבית המשפט המחוזי תל אביב, לאחר אישור ניתן פסק דין, לפיו הציבור יפוצה בסכום כולל של כ-6 מיליון ש”ח, את הכספים השיבה פרטנר ללקוחותיה באמצעות משלוח המחאות בדואר רשום.