ניוד
5 באפריל 2016

פרטנר ניוד – חיוב בטרם הניוד בפועל

באמצעות משרדנו הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת פרטנר (אורנג’) בגין גביית תשלומים מלקוחות מתניידים, בטרם הושלם תהליך הניוד. לאחר ניהול הליך מלא, לרבות דיוני הוכחות ומינוי מומחה, הבקשה לאישור התובענה אושרה ע”י כב’ יצחק ענבר מבית המשפט המחוזי תל אביב. בהמשך, ניתן פסק דין, שעל פיו אושר הסדר פשרה לפיו פרטנר תפצה את לקוחותיה בסכום כולל של כ-6 מיליון ש”ח, באמצעות משלוח המחאות בדואר רשום.