sano
21 ביולי 2016

תביעה ייצוגית נגד חברת סנו

משרדנו הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת סנו, בגין הטעיה, החברה סימנה את שקיות הסנדוויץ’ סנו סושי, ככאלה הנושאות תו תקן מכון התקנים, אך תו תקן שכזה מעולם לא ניתן לה ע”י המכון.

8 בפברואר 2016

תביעה ייצוגית דיני עבודה בורגראנץ’ אי תשלום “דמי חגים” ו- “פנסיה”

משרדנו הגיש בקשה לאישור נגד חברת אורגד (בורגראנץ’) בבית הדין האזורי לעבודה בטענה שהחברה לא שילמה לעובדיה באופן שיטתי “דמי חגים” ו”פנסיה” הבקשה אושרה בחלקה, על החלק שלא אושר הוגש על ידינו ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, ועל החלק שאושר, הגישה בורגראנץ’ ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, בית הדין הארצי דן בערעורים, והציע פשרה שמיטיבה עם עובדי בורגראנץ’, והחזיר את התיק לבית הדין האזורי לעבודה לצורך המשך ההליך הדרוש להשגת הפיצוי לחברי הקבוצה.