משטרה
5 בספטמבר 2016

ייצוגית נגד משטרת ישראל – תקלה בתוכנת הדו”חות

משרדנו הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד משטרת ישראל, בעקבות תקלה בתוכנת דוחות התעבורה, תקלה שגרמה למקבלי הדוחות במקרים רבים לשלם כפל קנס, במקום את הקנס המקורי, הבקשה לאישור הייצוגית אושרה על ידי בית המשפט, והסכום שנגבה ביתר הושב לציבור הנהגים באופן פרטני.